De  meeste gaslekkages ontstaan door verouderde gasleidingen, koppelingen en het gebruik van hennep bij de koppelingen.
Kleine maar ook grotere gaslekken komen nu te voorschijn omdat in veel woningen een nieuwe slimme gasmeter wordt geplaatst door de netbeheerder,
of omdat de gasleiding vanaf de straat wordt vernieuwd. Na het plaatsen van de nieuwe meter of leiding wordt een iets hogere druk op de leiding gezet om te controleren of alles dicht is.
Dan blijken koppelingen vaak lek te zijn of gasslangen poreus. Vooral oude woningen (gasleidingen) blijken lekkages te hebben.
Naast het gevaar voor ontploffingen, betekent dit ook dat woningen meer gas verbruiken.

Meestal gaat het om minimale lekken, maar soms moet de gastoevoer vanwege het risico worden afgesloten.

Tot de jaren ’90 werd er door de gemeentelijke gasbedrijven periodiek gecontroleerd of er niets lekte in de gasleiding.
Toen de gasbedrijven werden geprivatiseerd, verdwenen deze controles.

Emeritus hoogleraar veiligheid Ben Ale pleit in de krant voor een verplichte periodieke keuring zoals bij auto’s ook verplicht is.
Hij wijst erop dat jaarlijks twee doden vallen door gaslekkages. Netbeheer Nederland wil overleg met de branche over invoering van de keuring.
Brancheorganisatie Uneto-VNI heeft volgens de krant al een kant-en-klare gas-apk klaarliggen.

Leave a Reply